Fyzika pro život » 6.ročník » 10. Čas » 10.1. Měřidla (hodiny)

10.1. Měřidla (hodiny)

Stopky: Se stopkami jsme schopni změřit čas s přesností až na setinu sekundy. Můžeme se s nimi setkat při měření sportovních výkonů.

Kapesní hodinky: Mohou být ručičkové (analogové) nebo digitální.

Kyvadlové hodiny: Kyvadlo uvnitř hodin pohání ozubené kolo. Pohyb kola je převeden na pohyb ručiček.

Sluneční hodiny: Používaly se v minulosti. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas.

Přesýpací hodiny: Využívají pohyb písku způsobený gravitací. První přesýpací hodiny se používaly již ve čtrnáctém století.

Metronom: Používá se k odměřování pravidelného, opakujícího se časového úseku (např. v hudbě pro stanovení tempa).

Měření času

Pro chytré hlavy…

…sluneční hodiny

Nejstarší sluneční hodiny jsou známy z vykopávek na území Irska. Jejich původ se odhaduje na 5000 let př. n. l. Jako první ukazatel slunečních hodin byl zřejmě použit dřevěný kolík, zaražený kolmo do země, který byl později nahrazován opracovanými kameny (tzv. gnómony). Kolem r. 3500 př. n. l. se hodiny používaly již v Egyptě, Babylónii, Indii a Číně. Záznam o prvních přenosných slunečních hodinách pochází z Egypta z roku 2500 př. n. l. Jedná se o první stínové hodiny.